Zagadnienia rozmaite

(tłumaczenia wybranych 27 artykułów)

 

A. ZAGADNIENIA ETYCZNE:

I. Czy cnoty moralne są ze sobą powiązane?

II. Czy sumienie może błądzić?

III. Czy błędne sumienie zobowiązuje nas  do grzeszenia?

IV. Czy nakazywanie stanowi akt rozumu?

V. Czy te rzeczy, które czynimy pod wpływem strachu,  są dobrowolne?


 

B. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE MOCY BOGA:

VI. Czy jedynie Bogu jest właściwe to, że jest wszędzie?

VII. Czy przeznaczenie jest pewne?

VIII. Czy wszystkie jestestwa są podległe nieuniknionemu losowi?

IX. Czy stwierdzenie mówiące, iż Bóg może grzeszyć, jeśli chce, jest stwierdzeniem fałszywym?

X. Czy w Bogu jest cnota?

XI. Czy Bóg  może sprawić, aby materia była bez formy?

XII. Czy Bóg może coś obrócić w nicość?

XIII. Czy Bóg może odtworzyć tę samą numerycznie rzecz, która została obrócona w nicość?

XIV. Czy Bóg może sprawić, aby rzeczy sprzeczne wobec siebie były zarazem prawdziwe oraz czy Bóg może sprawić, aby rzeczy nieskończone były jednocześnie w akcie?


 

C.  ZAGADNIENIA Z POGRANICZA ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ:

XV. Czy anioł  jest w jakiś sposób przyczyną duszy rozumnej?

XVI. Czy anioł  może wpływać na duszę ludzką?

 


D. ZAGADNIENIA TEORIOPOZNAWCZE:

XVII. Czy słowo serca jest postacią intelektualnie pojmowalną?

XVIII. Czy Bóg poznaje to, co złe, dzięki temu, co dobre?

XIX. Czy dana wypowiedź jest prawdziwa zawsze, czy tylko raz?

XX. Czy w Bogu znajduje się wiele idei?

XXI. Czy dusza przejmuje postaci poznawcze od  rzeczy, które znajdują się poza nią?

XXII. Czy jakiś intelekt stworzony może widzieć Boga poprzez Jego istotę?

XXIII. Czy wszystko, cokolwiek dusza pojmuje intelektualnie, pojmuje ona w pierwszej prawdzie?

XXIV. Czy jakiś intelekt stworzony  może bezpośrednio oglądać Bożą istotę?

XXV. Czy intelekt stworzony może pojmować  wiele rzeczy na raz?

XXVI. Czy znajomość rzeczy, która przez Augustyna jest określana jako dziecię umysłu, znajduje się w umyśle tak jak przypadłość w podmiocie?

XXVII. Czy intelekt ludzki poznaje rzeczy pojedyncze?

 

STRONA GŁÓWNA (powrót)

Paweł Bany©